Voor Klaassen PBOV, een bouwkundig adviesbureau in de regio Rotterdam, hebben wij een planningstool ontwikkeld. De tool is op maat ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Zo hebben we diverse processen geautomatiseerd die eerder veel handwerk vereisten en geeft de tool inzicht in belangrijke workflows en gegevens. Derhalve vervult de planningstool een belangrijke rol in het bedrijf.

Onze rol

  • Ontwikkeling webapplicatie
  • Project management
  • Sparring partner
Planningstool ontwikkeld door PLint-sites

Omdat ook de vastgoedsector continu in ontwikkeling is, hebben we de PBOV planningstool schaalbaar en modulair opgezet. Dit zorgt ervoor dat de tool kan meegroeien met het bedrijf en de medewerkers blijft ondersteunen bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleid dat ook na de ingebruikname reeds diverse uitbreidingen gerealiseerd zijn.

In een dergelijk project is goede communicatie van groot belang. Ieder bedrijfsproces is immers uniek en om deze processen te automatiseren, zullen wij als ontwikkelaars deze processen moeten begrijpen. Alleen dan kunnen we een tool ontwikkelen die echt waarde toevoegt. Ook intern is goede communicatie essentieel. Alle medewerkers, van de administratie op kantoor tot de medewerkers die de planningstool thuis of onderweg gebruiken, moeten begrijpen hoe ze de tool het beste kunnen gebruiken, ook na een uitbreiding. Aan de tevreden reacties en het veelvuldig gebruik van de tool maken we op dat dit goed gelukt is. Daar doen we het voor!

Techniek

Backend

Icon Laravel Laravel

Frontend

Icon Vue Vue

Bijzonderheden

Dynamische agenda
Koppeling Dropbox