Persoonsgegevens die worden verwerkt

PLint-sites kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PLint-sites, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PLint-sites verstrekt. PLint-sites kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Waarom PLint-sites gegevens nodig heeft

PLint-sites verwerkt uw persoonsgegevens om per email of telefoon contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (via het invullen van het contactformulier).

Hoe lang PLint-sites gegevens bewaart

PLint-sites bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

PLint-sites verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google analytics

PLint-sites maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PLint-sites te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PLint-sites heeft hier geen invloed op.

PLint-sites heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de website. PLint-sites zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PLint-sites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PLint-sites maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PLint-sites verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PLint-sites op via het contactformulier. PLint-sites.nl is een website van PLint-sites. PLint-sites is als volgt te bereiken:

info@plint-sites.nl
facebook.com/PLintsites
@plintsites
KvK: 59658630