Eerder schreven we al dat Javascript ingezet wordt om websites intuïtief en gebruiksvriendelijk te maken. De heersende opinie over Javascript verschilt echter nogal onder programmeurs. Een echte Javascript goeroe zal je vertellen dat het de meest gebruikte taal is waarmee je applicaties voor de toekomst en het "Internet of Things" schrijft. Daarentegen zijn er ook programmeurs die Javascript niks vinden. "De taal zit raar in elkaar" is wat je veel hoort en ook dat is niet helemaal onwaar.

Het volgende Javascript Framework heet React

Frameworks worden gebruikt om vanuit een solide basis aan een project te kunnen beginnen. De laatste jaren leek er elke week wel een nieuw framework voor Javascript op de markt te komen. In een poging de slechte onderdelen naar de achtergrond te verdrijven en enkel handige dingen op te nemen, buitelden de frameworks over elkaar heen. De laatste tijd is dit aan het veranderen. Zeker met de komst van het open source Javascript framework React. Ontwikkeld door Facebook heeft React in slechts 3 jaar een grote fanschare gekregen.

Omarming door programmeurs

React logo

Ook bij PLint-sites omarmen we React. De opzet van het framework, waarbij applicaties worden opgebouwd uit losse, onafhankelijke componenten die herbruikbaar zijn, is helemaal van deze tijd. Met React is de tijd van spaghetti code definitief voorbij. Dit betekent dat er een goede omgeving is om krachtige, interactieve websites te ontwikkelen die zeer schaalbaar zijn. Niet voor niets bouwen enkele van de grootste tech bedrijven zoals AirBnb, Uber, Netflix en natuurlijk Facebook hun interfaces op basis van React.

React Native

Daarnaast is in 2015 React Native openbaar gemaakt. React Native is eigenlijk het kleine broertje van React dat het componentsgewijs programmeren naar tablets en smartphones brengt. Was het eerdere gebruikelijk om een app te schrijven speciaal voor het iOS besturingssysteem en vervolgens nog eentje voor Android, met React Native kun je tot wel 80% van je code voor de Desktop app herbruiken voor de mobiele versie. Dit betekent uiteraard een forse besparing op ontwikkeltijd en kosten!

Testen en uitrollen

Nog een voordeel van onafhankelijke, losse componenten is de eenvoud waarmee een applicatie getest kan worden. Nadat een eerste versie van een applicatie afgerond is wordt er vaak nog uitgebreid. Het gevaar van een uitbreiding is altijd dat het een conflict oplevert met bestaande code. Wanneer een applicatie eenvoudiger getest kan worden is veel winst te behalen bij het uitbreiden ervan. Het gevolg is dermate minder fouten in de code die uiteindelijk wordt uitgerold naar de productie omgeving dat de kleine initiële investering voor het opzetten van deze tests zo is terugverdiend!

Conclusie

Zoals gezegd blijven we bij PLint-sites graag op de hoogte van de laatste technieken. React en React Native zijn hier slechts voorbeelden van waar we ons op dit moment op toeleggen. We proberen deze technieken uit in kleine persoonlijke projecten en in onze blogberichten gaan we veel meer in op de technische details. Voor meer informatie neem je contact met ons op of kijk je eens op onze blog.